Nie przegap żadnej okazji

Zapisz się i otrzymaj Bezpłatny Prezent

* Masz dość wydawania fortuny na paliwo?
* Uważasz że podróżowanie autobusami jest drogie i nieprzyjemne?
* Chciałbyś podróżować w przyjemnych warunkach za niewielkie pieniądze?
Z nami możesz podróżować tanio i przyjemnie.

    Od ponad 12 lat słuchamy naszych Klientów i dostosowujemy usługi do ich potrzeb dzięki czemu przewieźliśmy już ponad 6 274 948 Zadowolonych Pasażerów.

    Dzięki nowoczesnym autokarom nie utkniesz na trasie z powodu awarii.

    Zapisz się już dzisiaj a otrzymasz zawsze aktualne informacje na temat nowych pól tanich biletów a dodatkowo na podany adres e-mail otrzymasz od nas Bezpłatny Prezent.
E-mail:
Zapisując się do newslettera akceptuję regulamin firmy oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych do celów marketingowych.
Plus Bus

sygnet Regulamin Bractwa PlusBusa sygnet

I. Podstawowe założenia.
 1. Regulamin Bractwa obowiązujący od dnia 25-05-2018.

 2. Aby przystąpić do Bractwa PlusBusa należy spełnić następujące warunki:

  1. założyć konto "portfel" poprzez stronę internetową;

  2. akceptować regulamin Bractwa PlusBusa;

  3. aktywować przynależność do Bractwa PlusBusa w ustawieniach konta.

 3. Członkami Bractwa PlusBusa mogą zostać jedynie osoby prywatne (Bractwo nie jest przeznaczone dla firm).

 4. Członkom Bractwa PlusBusa będą przyznawane nagrody które będą uzależnione od wartości przypisanych do konta biletów.

 5. Podczas przyznawania nagród będą brane pod uwagę jedynie bilety:

  1. przypisane do konta członka Bractwa;

  2. zakupione na kursy które odbyły się w sprawdzanym przedziale czasowym.

 6. Zwrócone bilety nie będą brane pod uwagę podczas przyznawania nagród.

 7. Bilety nie przypisane do danego konta w chwili przyznawania nagród nie będą brane pod uwagę.

 8. Do wartości biletu wlicza się następujące dodatkowe usługi przypisane do danego biletu:

  1. bilet SMS;

  2. rezerwacja miejsc w pierwszym rzędzie;

  3. rezerwacja miejsc obok siebie;

  4. trzecia walizka;

  5. zwierzę bez siedzenia.

 9. Informacje o możliwych nagrodach znajdują się w kolejnych rozdziałach regulaminu.

 10. Przynależność do bractwa jest bezpłatna.

 11. Członkowie bractwa będą otrzymywali wiadomości marketingowe tak samo, jak osoby, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych.

II. Noworoczne kody promocyjne.
 1. Corocznie pierwszego stycznia będą przyznawane specjalne kody promocyjne dla członków Bractwa PlusBusa.

 2. Otrzymany kod umożliwi członkowi Bractwa zakup jednego biletu w promocyjnej cenie.

 3. Rodzaj kodu promocyjnego będzie uzależniony od wartości wykorzystanych biletów w poprzednim roku kalendarzowym.

  1. Kod na bilet za 10 zł + 1 zł opłaty rezerwacyjnej otrzymają członkowie Bractwa których wartość zakupionych biletów będzie w przedziale pomiędzy 250 zł a 500 zł;

  2. Kod na bilet za 5 zł + 1 zł opłaty rezerwacyjnej otrzymają członkowie Bractwa których wartość zakupionych biletów będzie w przedziale pomiędzy 500,01 zł a 1 000 zł;

  3. Kod na bilet za 1 zł + 1 zł opłaty rezerwacyjnej otrzymają członkowie Bractwa których wartość zakupionych biletów przekroczy 1 000 zł.

 4. Kody będą ważne do 31 marca danego roku kalendarzowego.

 5. Kody będą przesyłane na adres e-mail przypisany do konta członka Bractwa.

 6. W przypadku gdy do konta członka Bractwa będzie przypisany numer telefonu kod zostanie przesłany także w formie SMSa.

 7. Kod promocyjny będzie mógł zostać wykorzystany jedynie na stronie https://plusbus.pl przy zalogowanym koncie dla którego dany kod został wygenerowany.

 8. W przypadku zwrotu biletu zakupionego przy wykorzystaniu kodu promocyjnego nie ma możliwości ponownego wykorzystania kodu ani nie jest generowany w jego miejsce nowy kod.

 9. Po upływie daty ważności kodu nie będzie możliwości jego wykorzystania.

III. Promocja urodzinowa.
 1. Aby wziąć udział w promocji urodzinowej należy spełnić następujące warunki:

  1. należy zostać członkiem Bractwem PlusBusa,

  2. w ustawieniach konta należy wprowadzić datę urodzenia,

  3. konto musi być utworzone co najmniej 14 dni przed urodzinami.

 2. Należy pamiętać, że data urodzenia która została wprowadzona nie będzie mogła zostać zmieniona automatycznie przez członka Bractwa a jedynie na jego pisemny wniosek,

 3. Członek Bractwa w dniu urodzin otrzyma życzenia urodzinowe od firmy.

 4. W ramach promocji Członek Bractwa może otrzymać prezent w postaci specjalnego kodu promocyjnego.

 5. Otrzymany kod umożliwi członkowi Bractwa zakup jednego biletu w promocyjnej cenie.

 6. Rodzaj kodu promocyjnego będzie uzależniony od wartości wykorzystanych biletów przypisanych do konta w przeciągu ostatniego roku kalendarzowego licząc od dnia poprzednich urodzin do dnia poprzedzającego aktualne urodziny.

  1. Kod na bilet za 10 zł + 1 zł opłaty rezerwacyjnej otrzymają członkowie Bractwa których wartość zakupionych biletów będzie w przedziale pomiędzy 250 zł a 500 zł;

  2. Kod na bilet za 5 zł + 1 zł opłaty rezerwacyjnej otrzymają członkowie Bractwa których wartość zakupionych biletów będzie w przedziale pomiędzy 500,01 zł a 1 000 zł;

  3. Kod na bilet za 1 zł + 1 zł opłaty rezerwacyjnej otrzymają członkowie Bractwa których wartość zakupionych biletów przekroczy 1 000 zł.

 7. Wraz z kodem członek Bractwa otrzyma informacje o jego dacie ważności która nie będzie krótsza niż 90 dni.

 8. Kody będą przesyłane na adres e-mail przypisany do konta członka Bractwa.

 9. W przypadku gdy do konta członka Bractwa będzie przypisany numer telefonu kod zostanie przesłany także w formie SMSa.

 10. Kod promocyjny będzie mógł zostać wykorzystany jedynie na stronie https://plusbus.pl przy zalogowanym koncie dla którego dany kod został wygenerowany.

 11. W przypadku zwrotu biletu zakupionego przy wykorzystaniu kodu promocyjnego nie ma możliwości ponownego wykorzystania kodu ani nie jest generowany w jego miejsce nowy kod.

 12. Po upływie daty ważności kodu nie będzie możliwości jego wykorzystania.

IV. Członkowie VIP.
 1. Corocznie pierwszego stycznia będą przyznawane specjalne statusy członków VIP dla osób należących do Bractwa PlusBusa.

 2. Status członka VIP będzie przyznany wszystkim osobom należącym do Bractwa PlusBusa których wartość wykorzystanych biletów w poprzednim roku kalendarzowym przekroczy 500 zł.

 3. Członkowie Bractwa posiadający status VIP będą mieli następujące korzyści:

  1. Możliwość zmiany biletu bez opłaty manipulacyjnej;

  2. Koszt zwrotu biletu zmniejszony o połowę;

  3. Darmowa rezerwacja miejsc obok siebie podczas zakupu biletów.

   1. Darmowa rezerwacja miejsc obok siebie nie dotyczy dokupowania rezerwacji po zakupie biletów.

 4. Członkowie Bractwa o statusie VIP będą otrzymywali w pierwszej kolejności dostęp do nowych funkcji i udogodnień.

 5. Statusy członka VIP będą obowiązywały do końca danego roku kalendarzowego w którym status ten został przyznany.

 6. Status członka VIP może być przyznany także za wkład włożony w promowanie marki PlusBus jak i w ramach ogólnodostępnych, konkursów.

  1. Ważność przyznanego w ten sposób statusu członka VIP będzie ustalana indywidualnie.

 7. Rezygnacja z przynależności do Bractwa PlusBusa jest równoznaczna z utratą statusu członka VIP.

V. Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych.
 1. Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

  1. Możliwość zmiany biletu bez opłaty manipulacyjnej;

  2. Koszt zwrotu biletu zmniejszony o połowę;

  3. Darmowa rezerwacja miejsc obok siebie podczas zakupu biletów.

   1. Administratorem danych osobowych klientów jest przedsiębiorstwo Podlasie‑EXPRESS Sp. z o.o. Sp. k. ul. Mazowiecka 33A, 16-001 Księżyno z Biurem przy ul. Octowej 2A, 15-399 Białystok.

   2. Dane osobowe klientów będą przetwarzane w celu:

    1. obsługi systemu lojalnościowego „Bractwo PlusBusa”;

    2. marketingu usług administratora.

   3. Dane osobowe klientów nie będą udostępniane innym odbiorcom niż uprawnionym do tego na podstawie odrębnych ustaw, chyba że będzie to niezbędne w celu przygotowania bądź realizacji umowy.

   4. Dane osobowe klientów będą przechowywane do czasu rezygnacji klienta z przynależności do Bractwa PlusBusa.

   5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

   6. Usunięcie danych osobowych będzie możliwe po rezygnacji klienta z przynależności do Bractwa PlusBusa.

   7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umowy.

   8. W przypadku odmowy podania danych osobowych przez klienta nie będzie możliwości zawarcia umowy.

   9. Osoba której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO – Generalny Inspektor Danych Osobowych).